Pengurusan
Program Pengajian Akademik Pentadbiran Galeri Unit-Unit Pertanyaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PENSYARAH-PENSYARAH JABATAN BAHASA ARABUSTAZ AZMIN BIN DAUD
KETUA JABATAN BAHASA ARAB


Kelulusan Akademik:

 • M.A Pengajian Bahasa Moden - Universiti Malaya
 • B.Sc Biologi, Universiti of Jordan, Amman, Jordan
 • Diploma Penyediaan Guru Bahasa Arab Untuk Bukan Penutur Bahasa Arab, Universiti Al-Imam, Riyadh.

Pengalaman:

 • Guru Kanan Bahasa Arab, SMU (A) Maahad Muhammadi, Kelantan.
 • Pensyarah Bahasa Arab (Sambilan), ITM, Kem Kijang, Kelantan.
 • Penyelaras Bahasa Arab, Kolej Jaiputra, Kota Bharu, Kelantan.
 • Tenaga Pengajar Sambilan Bahasa Arab, APIUM, Nilam Puri.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Permasalahan Nahu
 • Penterjemahan Bahasa Arab

E-Mel:
USTAZ ROHAIDI BIN HABIL

Kelulusan Akademik:

 • M.A Pengajian Bahasa Moden (Uni. Malaya)
 • B.A B. Arab (Uni. Um Al-Qura)

Pengalaman:

 • Pengajar di Ma'ahad Tahfiz Al-Quran Pulai Chondong
 • Pengajar Sambilan di Akademi Pengajian Islam Uni. Malaya

Kemahiran/Kepakaran:

 • Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa KeduaDR. HAJI MOHD ZAIN BIN HAJI MAHMOOD

Kelulusan Akademik:

 • Ph.D Kelas Pertama Bahasa Gunaan, Universiti Iskandariah, Mesir.
 • M.A Bahasa Arab, Universiti St. Andrew, Scotland.
 • B.A (Hons), Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Universiti Kuwait.

Pengalaman:

 • Pegawai Tadbir, Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam, Kuwait.
 • Pensyarah ITM, Shah Alam.
 • Tutor Bahasa Arab, Pusat Bahasa, UIA.
 • Pensyarah Bahasa Arab, Jabatan Bahasa Arab, UIA.
 • Prof Madya, Jabatan Bahasa Arab, KIRK & HS, UIA.
 • Ahli Jawatankuasa Terminologi Islam, DBP.
 • Pensyarah ITM, Shah Alam.
 • Pensyarah Senior, Universiti Brunei.
 • Pensyarah Senior, Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam.
 • Timbalan Dekan, Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Nahu dan Soraf.
 • Adab dan Balaghah.
 • Ilmu Lughah dan Ma'ajim.
 • Terjemahan.

E-mel:


USTAZ MOHD RAFIZI BIN DOLLAH

Kelulusan Akademik:
 • M.A Balaghah dan Kritikan, Universiti Al-Azhar, Mesir.
 • B.A (Hons) Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar, Mesir.
Pengalaman:
 • Juruhebah Radio, Kementerian Penerangan, Mesir.
 • Pengarang dan penterjemah, Kementerian Penerangan, Mesir.
Kemahiran/Kepakaran:
 • Balaghah
 • Kritikan Teks Arab

 

USTAZ ABDULLAH TAHMIN BIN ABDUL LATIFF

Kelulusan Akademik:
 • M.A Bahasa Arab, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 • B.A Bahasa Arab, University of Kuwait, Kuwait.
Pengalaman:
 • Pengajar, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 • Guru Bahasa, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
 • Pensyarah, Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan.
 • Guru Bahasa (Kontrak), Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan.
Kemahiran/Kepakaran:
 • Bahasa Arab

 

USTAZ MOHD MARUZUKI BIN ZAKARIA

Kelulusan Akademik:

  B.A Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar, Mesir.

Pengalaman:
 • Juruhebah Radio, Kementerian Penerangan, Mesir.
 • Pengarang dan penterjemah, Kementerian Penerangan, Mesir.
Kemahiran/Kepakaran:
 • Balaghah
 • Bahasa Arab

 

USTAZ NOUZID DAHO

Kelulusan Akademik:
 • Degree of Arabic Literature, Doctor Moulay Tahar University, Saida, Algeria.
Pengalaman:
 • Teaching Arabic Language In Pre-Secondary School of Amir Abdel Kader, Mascara, Algeria.
 • Arabic Teaching In Iqraa Organization (Jam'iyyah Mahu Al-Ummiyyah).
 • Army Training In Infantry School, Sidi Belabass, Algeria.
 • Army Service In Sidi Ali Bounab Mountain, Tizi Ouzou, Algeria.
 • Assistant Accountan In Mustafa Stambouly University Hostel, Mascara, Algeria.
 • SMK Kampong Laut,Tumpat,Kelantan (1979-1980).
 • SMK Kota,Kota Bharu,Kelantan (1988-1991).
 • Pensyarah di Institut Perguruan Kota Bharu,Kelantan(1992-2008).
 • Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling IPKB (1995-2008)
 • Pensyarah sambilan di Universiti Terbuka Malaysia OUM cawangan Kota Bharu (2006-2008).
 • Pensyarah di Universiti Utara Malaysia UUM,Sintok,Kedah (2009-Februari 2012).
Kemahiran/Kepakaran:
 • Arabic Language.

 

USTAZAH NURIZAN @ NORA BINTI MOHD SUHAIMI

Kelulusan Akademik:
 • B.A Bahasa Arab, UIAM, Kuala Lumpur.
Pengalaman:
 • Pensyarah Sambilan, APIUM, Nilam Puri, Kelantan.
Kemahiran/Kepakaran:
 • Nahu
 • Bahasa Arab

E-Mel:

 

Jabatan Usuluddin | Jabatan Al-Syariah | Jabatan Al-Dakwah Wal Qiadah | Jabatan Bahasa Arab | Jabatan Al-Quran & Hadis | Jabatan Muamalat | Jabatan Pengajian Islam | Program Kerjasama KUIN-KIAS | Pusat Khidmat Akademik

hakcipta terpelihara© 2005-2008 - Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
[ IPTS070-KP (JPS) 5195 / IPTS / 1007 ]