Pengurusan
Program Pengajian Akademik Pentadbiran Galeri Unit-Unit Pertanyaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PENSYARAH-PENSYARAH JABATAN BAHASA ARABUSTAZ AZMIN BIN DAUD
KETUA JABATAN BAHASA ARAB


Kelulusan Akademik:

  • M.A Pengajian Bahasa Moden - Universiti Malaya
  • B.Sc Biologi, Universiti of Jordan, Amman, Jordan
  • Diploma Penyediaan Guru Bahasa Arab Untuk Bukan Penutur Bahasa Arab, Universiti Al-Imam, Riyadh.

Pengalaman:

  • Guru Kanan Bahasa Arab, SMU (A) Maahad Muhammadi, Kelantan.
  • Pensyarah Bahasa Arab (Sambilan), ITM, Kem Kijang, Kelantan.
  • Penyelaras Bahasa Arab, Kolej Jaiputra, Kota Bharu, Kelantan.
  • Tenaga Pengajar Sambilan Bahasa Arab, APIUM, Nilam Puri.

Kemahiran/Kepakaran:

  • Permasalahan Nahu
  • Penterjemahan Bahasa Arab

E-Mel:
USTAZ ROHAIDI BIN HABIL

Kelulusan Akademik:

  • M.A Pengajian Bahasa Moden (Uni. Malaya)
  • B.A B. Arab (Uni. Um Al-Qura)

Pengalaman:

  • Pengajar di Ma'ahad Tahfiz Al-Quran Pulai Chondong
  • Pengajar Sambilan di Akademi Pengajian Islam Uni. Malaya

Kemahiran/Kepakaran:

  • Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa KeduaDR. HAJI MOHD ZAIN BIN HAJI MAHMOOD

Kelulusan Akademik:

  • Ph.D Kelas Pertama Bahasa Gunaan, Universiti Iskandariah, Mesir.
  • M.A Bahasa Arab, Universiti St. Andrew, Scotland.
  • B.A (Hons), Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Universiti Kuwait.

Pengalaman:

  • Pegawai Tadbir, Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam, Kuwait.
  • Pensyarah ITM, Shah Alam.
  • Tutor Bahasa Arab, Pusat Bahasa, UIA.
  • Pensyarah Bahasa Arab, Jabatan Bahasa Arab, UIA.
  • Prof Madya, Jabatan Bahasa Arab, KIRK & HS, UIA.
  • Ahli Jawatankuasa Terminologi Islam, DBP.
  • Pensyarah ITM, Shah Alam.
  • Pensyarah Senior, Universiti Brunei.
  • Pensyarah Senior, Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam.
  • Timbalan Dekan, Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam.

Kemahiran/Kepakaran:

  • Nahu dan Soraf.
  • Adab dan Balaghah.
  • Ilmu Lughah dan Ma'ajim.
  • Terjemahan.

E-mel:


USTAZ MOHD RAFIZI BIN DOLLAH

Kelulusan Akademik:
  • M.A Balaghah dan Kritikan, Universiti Al-Azhar, Mesir.
  • B.A (Hons) Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar, Mesir.
Pengalaman:
  • Juruhebah Radio, Kementerian Penerangan, Mesir.
  • Pengarang dan penterjemah, Kementerian Penerangan, Mesir.
Kemahiran/Kepakaran:
  • Balaghah
  • Kritikan Teks Arab

 

USTAZ ABDULLAH TAHMIN BIN ABDUL LATIFF

Kelulusan Akademik:
  • M.A Bahasa Arab, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
  • B.A Bahasa Arab, University of Kuwait, Kuwait.
Pengalaman:
  • Pengajar, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
  • Guru Bahasa, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
  • Pensyarah, Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan.
  • Guru Bahasa (Kontrak), Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan.
Kemahiran/Kepakaran:
  • Bahasa Arab

 

USTAZ MOHD MARUZUKI BIN ZAKARIA

Kelulusan Akademik:

    B.A Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar, Mesir.

Pengalaman:
  • Juruhebah Radio, Kementerian Penerangan, Mesir.
  • Pengarang dan penterjemah, Kementerian Penerangan, Mesir.
Kemahiran/Kepakaran:
  • Balaghah
  • Bahasa Arab

 

USTAZ NOUZID DAHO

Kelulusan Akademik:
  • Degree of Arabic Literature, Doctor Moulay Tahar University, Saida, Algeria.
Pengalaman:
  • Teaching Arabic Language In Pre-Secondary School of Amir Abdel Kader, Mascara, Algeria.
  • Arabic Teaching In Iqraa Organization (Jam'iyyah Mahu Al-Ummiyyah).
  • Army Training In Infantry School, Sidi Belabass, Algeria.
  • Army Service In Sidi Ali Bounab Mountain, Tizi Ouzou, Algeria.
  • Assistant Accountan In Mustafa Stambouly University Hostel, Mascara, Algeria.
  • SMK Kampong Laut,Tumpat,Kelantan (1979-1980).
  • SMK Kota,Kota Bharu,Kelantan (1988-1991).
  • Pensyarah di Institut Perguruan Kota Bharu,Kelantan(1992-2008).
  • Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling IPKB (1995-2008)
  • Pensyarah sambilan di Universiti Terbuka Malaysia OUM cawangan Kota Bharu (2006-2008).
  • Pensyarah di Universiti Utara Malaysia UUM,Sintok,Kedah (2009-Februari 2012).
Kemahiran/Kepakaran:
  • Arabic Language.

 

USTAZAH NURIZAN @ NORA BINTI MOHD SUHAIMI

Kelulusan Akademik:
  • B.A Bahasa Arab, UIAM, Kuala Lumpur.
Pengalaman:
  • Pensyarah Sambilan, APIUM, Nilam Puri, Kelantan.
Kemahiran/Kepakaran:
  • Nahu
  • Bahasa Arab

E-Mel:

 

Jabatan Usuluddin | Jabatan Al-Syariah | Jabatan Al-Dakwah Wal Qiadah | Jabatan Bahasa Arab | Jabatan Al-Quran & Hadis | Jabatan Muamalat | Jabatan Pengajian Islam | Program Kerjasama KUIN-KIAS | Pusat Khidmat Akademik

hakcipta terpelihara© 2005-2008 - Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
[ IPTS070-KP (JPS) 5195 / IPTS / 1007 ]