Pengurusan
Program Pengajian Akademik Pentadbiran Galeri Unit-Unit Pertanyaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PENSYARAH-PENSYARAH PROGRAM KERJASAMA KUIN-KIASUSTAZ HISYAMUDDIN BIN MOHD YUSOFF
KETUA PROGRAM KERJASAMA KUIN-KIAS


Kelulusan Akademik:

 • M.A Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua, Universiti Islam Antara bangsa Malaysia (UIAM), Malaysia.
 • B.A Bahasa Arab dan Kesusasteraan, Universiti Islam Antara bangsa Malaysia (UIAM), Malaysia.

Pengalaman:

 • Penolong Penyelidik Pusat Penyelidikan UIA (2003-2004)
 • Editor Kamus "Al-Khalil".

Kemahiran/Kepakaran:

 • Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Kedua

E-Mel: mujaddid_hisyam@yahoo.com
USTAZ TUAN MOHD SAPUAN BIN TUAN ISMAIL

Kelulusan Akademik:

 • M.A Hadis, UIAM.
 • B.A Syariah dan Pengajian Islam, Universiti Jordan.

Pengalaman:

 • Pembantu Pensyarah, UIAM.
 • Guru ganti, SM Gaal, Pasir Puteh, Kelantan.
 • Imam, Masjid Greenwood, Kuala Lumpur.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Hadis.DR. ZAKARIA @ MAHMOD BIN DAUD

Kelulusan Akademik:

 • Ph.D Usuluddin, Universiti Malaya.
 • M.A Usuluddin, Universiti Malaya.
 • B.A Syariah, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan (YPTIK), Nilam Puri, Kelantan.
 • Diploma Pendidikan, Universiti Malaya.

Pengalaman:

 • Tutor, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan, Nilam Puri, Kelantan.
 • Guru Agama, Sek Men Ipoh, Tanah Merah, Kelantan.
 • Ahli Panel Akidah, Pusat Islam (JAKIM), Kuala Lumpur.
 • Naib Presiden, Persatuan Al-Ehsan Malaysia, Selangor.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Aliran Pemikiran.

E-mel:
DR. HAJI MOHD ZAIN BIN HAJI MAHMOOD

Kelulusan Akademik:

 • Ph.D Kelas Pertama Bahasa Gunaan, Universiti Iskandariah, Mesir.
 • M.A Bahasa Arab, Universiti St. Andrew, Scotland.
 • B.A (Hons), Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Universiti Kuwait.

Pengalaman:

 • Pegawai Tadbir, Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam, Kuwait.
 • Pensyarah ITM, Shah Alam.
 • Tutor Bahasa Arab, Pusat Bahasa, UIA.
 • Pensyarah Bahasa Arab, Jabatan Bahasa Arab, UIA.
 • Prof Madya, Jabatan Bahasa Arab, KIRK & HS, UIA.
 • Ahli Jawatankuasa Terminologi Islam, DBP.
 • Pensyarah ITM, Shah Alam.
 • Pensyarah Senior, Universiti Brunei.
 • Pensyarah Senior, Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam.
 • Timbalan Dekan, Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Nahu dan Soraf.
 • Adab dan Balaghah.
 • Ilmu Lughah dan Ma'ajim.
 • Terjemahan.

E-mel:
DR AHMAD KAMARUDIN BIN HAJI HAMZAH

Kelulusan Akademik:

 • Ph.D Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
 • M.A Syariah, Universiti Al-Azhar, Mesir.
 • B.A Syariah dan Undang-undang, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan, Nilam Puri.
 • Diploma Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Ain Syams, Mesir.

Pengalaman:

 • Pensyarah, UKM, Bangi Selangor.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Jenayah Islam.
 • Usul Fiqh.
 • Sebab-sebab Perselisihan Ulama.
 • Persoalan Fiqh Semasa.

E-mel:USTAZ YAACOB BIN HAJI ISMAIL

Kelulusan Akademik:

 • Diploma Pendidikan, Univ. Ain Syams, Kaherah, Mesir.
 • BA Syariah, Univ. Al-Azhar, Mesir.
 • MA Usul Fiqh, Univ. Al-Azhar, Mesir.

Pengalaman:

 • Pensyarah Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan (YPTIK), Nilam Puri, Kelantan.
 • Pensyarah Akademi Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 • Pensyarah Kanan Kuliah Undang-undang Ahmad Ibrahim, UIAM.
 • Senior Academic Fellow, Kuliah Undang-undang Ahmad Ibrahim, UIAM.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Usul Fiqh.
 • Fiqh Qadaya Muasirah.

E-Mel:

DR. ABD BASIT BIN ABD RAHMAN

Kelulusan Akademik:
 • PH.d (Syariah) Universiti Madinah
 • MA (Syariah) Universiti Madinah
 • BA (Syariah) Universiti Madinah
 • Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan.
Pengalaman:
 • Pendakwah dan pembimbing pada musim haji di Makkah dan Madinah.
 • Guru agama kepada Dar Al-Eiman.
 • Ahli panel program Forum Al-Kulliyah terbitan TV3 di Makkah serta program Jejak Rasul di Madinah
Kemahiran/Kepakaran:
 • Bahasa Arab iaitu Tahqiq sebahagian dari kitab Al-Matlab Al-Aali Fi Sarh Al-Wasit Al-Ghazali", karangan Ibnu Rif'ah. (Tesis MA)

 

DR. ISMAIL BIN MAHMOOD

Kelulusan Akademik:
 • BA Syariah dan Undang-undang, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan (YPTIK), Nilam Puri, Kelantan.
 • MA Syariah (Usul Fiqh), Universiti Al-Azhar, Mesir.
 • PhD Syariah (Usul Fiqh), Universiti Kebangsaan, Malaysia.

Pengalaman:
 • Pensyarah UKM.
 • Pensyarah Khas, UKM.
 • Pensyarah Kontrak, UKM.
 • Pensyarah Sambilan, UKM.
 • Pensyarah Pelawat, Kolej Universiti Perguruan Ugama (KUPU), Brunei Darussalam.

Kemahiran/Kepakaran:
 • Usul Fiqh.

Email :
USTAZ SHAFWAN BIN ISMAIL

Kelulusan Akademik:

 • M.A (In Science Of Holy Quran), Universiti Aal al-Bait, Jordan.
 • B.A Dakwah, Universiti al-Azhar, Mesir.

Pengalaman:

 • Guru Yayasan Islam Kelantan

Kemahiran/Kepakaran:

 • Dakwah Islamiah
 • Tarikh Dakwah

E-mel:


USTAZ TUAN MOHD SARIPUDIN BIN TUAN ISMAIL

Kelulusan Akademik:
 • M.A. Syariah, American Open University of Cairo.
 • B.A. Pengajian Islam dan Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar, Mesir.
 • Diploma Pengajian Islam, Pusat Pengajian Pondok (YIK), Kelantan.
 • Diploma (Law and Administration of Islamic Judicary), UIA.

Pengalaman:
 • Guru, Pusat Pengajian Pondok (YIK) Kelantan.
 • Imam Muda, Masjid Mukim Tasek Pauh, Pasir Puteh, Kelantan.
 • Guru Takmir, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK).
 • Pengkuliah Mingguan, Masjid Jajahan Pasir Puteh.
 • Pengkuliah Bulanan, Hospital Besut, Jertih.
Kemahiran/Kepakaran:
 • Syariah Islamiah
 • Fiqhul Am

Email :USTAZ MOHD SAIBA BIN YAAKOB

Kelulusan Akademik:

 • M.A Syariah, (Usul Fiqh), Universiti Malaya.
 • B.A (Hons) Syariah, Universiti Malaya.

Pengalaman:

 • Guru Agama Institut An-Nur, Kota Bharu, Kelantan.
 • Guru Agama Sekolah Menengah Ugama Yayasan Islam Kelantan (YIK).
 • Pegawai Tadbir ILHAM, Taman Melewar, Kuala Lumpur.
 • Tutor di Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 • Pensyarah Kolej Islam Darul Quran Islamiyyah (KUDQI), Kuala Terengganu.
 • Setiausaha Akhbar Kepada Menteri Besar Kelantan.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Usul Fiqh
 • Fiqh Ibadat
 • Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah
 • Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
 • Al-Fiqh Al-Mu'asir (Sukatan Universiti Al-Azhar)

E-mel:
USTAZ MOHD @ MOHAMAD BIN MAT YUSOFF

Kelulusan Akademik:

 • B.A Qiraat Al-Azhar, Mesir.

Pengalaman:

 • Pembantu Hal Ehwal Islam (MAIK)
 • Pembantu Pegawai Pencegah Maksiat (JAWI)
 • Guru Jemputan Sekolah (MAIK)
 • Pendakwah Bebas

Kemahiran/Kepakaran:

 • Al-Quran, Qiraat & Tajwid
 • Motivasi

E-mel:
ENCIK HUZAINI BIN HASHIM

Kelulusan Akademik:

 • B.sc Computer Science, UITM.
 • Diploma In Electronic Engineering (Computer Technology), Politeknik Ungku Omar, Perak.
 • Certificate In Electronic Engineering (Computer Technology), Politeknik Kota Bharu, Kelantan.

Pengalaman:

 • Site Manager, Gemilang Digital Sdn. Bhd.
 • PPSMI Site Manager, MS GIS Solution Sdn. Bhd.
 • Tutor in information technology & IT Lecture, UPM Serdang, Selangor.
 • Asisstant Technican & IT Lecture, Amal Training & Consultancy Sdn. Bhd.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Computer System
 • Computer Service
 • Computer Hardware

E-mel:
USTAZAH FATIMAH BINTI ALI

Kelulusan Akademik:

 • M.A (Aqidah & Falsafah) Univ. Al-Azhar, Mesir.
 • B.A (Usuluddin & Kemasyarakatan) Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan, Nilam Puri.

Pengalaman:

 • Guru, Yayasan Islam Kelantan.
 • Penyelia dan Bendahari Asrama Pantai Puri, Universiti Malaya.
 • Ketua Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam, Universiti Malaya.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Mantiq
 • Aqidah dan Falsafah

E-mel:
PUAN ROSNANI BINTI RIPIN

Kelulusan Akademik:

 • Akademi Seni Kebangsaan, Kuala Lumpur.
 • Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 • Akademi,Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 • Universiti Malaysia Kelantan.
 • Diploma Akademi Seni Kebangsaan.
 • Sarjana Muda Sastera, Universiti Malaya.
 • Sarjana Pengajian Melayu, UM.

Pengalaman:

 • Penyelia Asrama (sambilan) SK Dabong, Kuala Krai, Kelantan.
 • Guru sementara, SK Slow Temiang,Kuala Krai,Kelantan.
 • Guru ganti, SM Puteri, Kuala Lumpur.
 • Pensyarah Program Pengurusan Seni, Universiti Malaysia Sarawak (UMS), Sarawak.
 • Pensyarah (Kontrak) di KIAS, Nilam Puri, Kelantan.
 • Pembantu Penyelidik di Universiti Putra Malaysia (UPM), Kuala Lumpur.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Fasilitator Belia Pelopor,Jabatan Belia dan Sukan. (1992)
 • Ahli Relawan
 • Koordinator Perhubungan
 • Eksekutif Makanan Gerai Konvokesyen
 • Koordinator tajaan dan iklan
 • AJK JKP Kebajikan dan Kemasyarakatan
 • Eksekutif Perhubungan dan Ceramah
 • Multaqa Wanita Islam Malaysia
 • Penylaras latihan industri
 • Penyelaras Unit Peperiksaan
 • Penceramah untuk MANTAP 04
 • Panel hakim pertandingan pidato
 • Editor Buku Teks Pengajian Islam
 • Kursus Kewartawanan Islam
 • Panel Hakim Pentomen Program MISKI 2012
 • Penyelaras Kursus Bahasa Keabngsaan
 • Jawatankuasa Protokol dan Promosi
 • Setiausaha Kursus Intensif Bahasa 2011
 • Juri debat peringkat akhir
 • AJK PIBG

E-mel:
PUAN NURASYIKIN BINTI NORUDIN

Kelulusan Akademik:

 • M.A Teknologi (Pengurusan Alam Sekitar (UM)
 • B.A (Hons) Sains dan Pengurusan Alam Sekitar, UM.

Pengalaman:

 • Guru Sandaran, Sek. Men. Keb. Kota Bharu, Kelantan.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Teknologi Alam Sekitar
 • Bahasa Inggeris

E-mel:
PUAN TUAN SITI MASTAZAMEATUN BINTI LONG TUAN KECHIK

Kelulusan Akademik:

 • M.A Pendidikan, Open University Malaysia.
 • B.A Fizik, UKM.

Pengalaman:

 • Guru ganti, Sek. Men. Keb. Geting, Tumpat, Kelantan.
 • Guru, Sek. Tinggi Wadi Sofia, Kota Bharu, Kelantan.
 • Pensyarah Sambilan, Utama Banking Training Centre.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Bahasa Inggeris.

E-mel:
PUAN NORMA BINTI JUSOFF

Kelulusan Akademik:

  B.A Colorado State University , U.S.A, B.sc in Electrical Engineering

Pengalaman:

 • Guru, Institut Teknologi Negeri (Matapelajaran Teknik).
 • Guru, Yayasan Islam Kelantan (Matematik, Sains, B. Inggeris).

Kemahiran/Kepakaran:

 • Matematik.
 • Bahasa Inggeris.

E-mel:


USTAZ TUAN MOHD SARIPUDIN BIN TUAN ISMAIL

Kelulusan Akademik:
 • M.A. Syariah, American Open University of Cairo.
 • B.A. Pengajian Islam dan Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar, Mesir.
 • Diploma Pengajian Islam, Pusat Pengajian Pondok (YIK), Kelantan.
 • Diploma (Law and Administration of Islamic Judicary), UIA.

Pengalaman:
 • Guru, Pusat Pengajian Pondok (YIK) Kelantan.
 • Imam Muda, Masjid Mukim Tasek Pauh, Pasir Puteh, Kelantan.
 • Guru Takmir, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK).
 • Pengkuliah Mingguan, Masjid Jajahan Pasir Puteh.
 • Pengkuliah Bulanan, Hospital Besut, Jertih.
Kemahiran/Kepakaran:
 • Syariah Islamiah
 • Fiqhul Am

Email :DR. HAJI MOHD ZAIN BIN HAJI MAHMOOD

Kelulusan Akademik:

 • Ph.D Kelas Pertama Bahasa Gunaan, Universiti Iskandariah, Mesir.
 • M.A Bahasa Arab, Universiti St. Andrew, Scotland.
 • B.A (Hons), Bahasa dan Kesusasteraan Arab, Universiti Kuwait.

Pengalaman:

 • Pegawai Tadbir, Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam, Kuwait.
 • Pensyarah ITM, Shah Alam.
 • Tutor Bahasa Arab, Pusat Bahasa, UIA.
 • Pensyarah Bahasa Arab, Jabatan Bahasa Arab, UIA.
 • Prof Madya, Jabatan Bahasa Arab, KIRK & HS, UIA.
 • Ahli Jawatankuasa Terminologi Islam, DBP.
 • Pensyarah ITM, Shah Alam.
 • Pensyarah Senior, Universiti Brunei.
 • Pensyarah Senior, Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam.
 • Timbalan Dekan, Fakulti Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam.

Kemahiran/Kepakaran:

 • Nahu dan Soraf.
 • Adab dan Balaghah.
 • Ilmu Lughah dan Ma'ajim.
 • Terjemahan.

E-mel:


Jabatan Usuluddin | Jabatan Al-Syariah | Jabatan Al-Dakwah Wal Qiadah | Jabatan Bahasa Arab | Jabatan Al-Quran & Hadis | Jabatan Muamalat | Jabatan Pengajian Islam | Program Kerjasama KUIN-KIAS | Pusat Khidmat Akademik

hakcipta terpelihara© 2005-2008 - Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
[ IPTS070-KP (JPS) 5195 / IPTS / 1007 ]