Pengurusan
Program Pengajian Akademik Pentadbiran Galeri Unit-Unit Pertanyaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Timbalan Ketua Eksekutif (HEA)
DR IDRIS BIN AWANG

BUTIR-BUTIR PERIBADI

TARIKH LAHIR                   - 14-04-1949
TEMPAT LAHIR                  - KELANTAN
BANGSA                              - MELAYU
WARGANEGARA               - MALAYSIA
TARAF PERKAHWINAN   - BERKAHWIN

TAHAP PENDIDIKAN

 • B.A (Sastera & Bahasa Inggeris), Universiti Baghdad (1972)
 • Diploma TESL, Universiti of Wales (1981).
 • Sarjana Pendidikan (TESL), Universiti Malaya (1987).
 • Ph.D Pendidikan (Contrastive Analysis), Universiti Malaya, 1998.
PENGALAMAN PEKERJAAN  
 • Penyelaras Program Pendidikan, Akademi Pengajian Islam (2006 - 2008).
 • Timbalan Pengarah (Postgraduate), Akademi Pengajian Islam (2004 - 2006).
 • Timbalan Pengarah (Pembangunan dan Infrastruktur), Akademi Pengajian Islam (1999 - 2002).
 • Timbalan Dekan Syariah, (Pendidikan Islam) Akademi Pengajian Islam (1989 - 1994).

AKTIVITI MASYARAKAT 

 • Panel Penilai (Pengajian Islam) LAN.
 • Ahli Panel Book Censorship Board, Jabatan Perdana Menteri.
 • Penilai/Juru Audit MS ISO 9001-2000 (QSA International/Sirim Certified)
 • Akademi Pelancongan dan Promosi 2004 (Yaman).
 • Akademi Labanese 2005, Beirut.
 • Problem-based Learning Workshop (Local and abroad).
 • Research consultant, Research project: Punca-punca Fenomena Minum Arak Di Kampung Seberang, Kuching, Sarawak (Jabatan Agama Islam Sarawak), 2007.
 • Islamic Education in Mindanao (Study Tour Project Sponsored by Japanese International Cooperation Agency (JICA)) - 2007 - 2009.
 • Research in Islam (Jabatan Mufti Negara Brunei Darussalam), 2008.

PENULISAN BUKU, ARTIKEL DAN KERTAS KERJA

 • Banyak menulis kertas kerja untuk dibentangkan dalam pelbagai seminar, simposium dan wacana
  anjuran universiti-universiti tempatan, Pusat Islam dan lain-lain.
 • Banyak menulis artikel-artikel ilmiah untuk dimuatkan dalam jurnal-jurnal akademik, keluaran universiti.
 • Menulis buku-buku seperti

- Impak lulusan Al-Azhar terhadap perkembangan sosial di Malaysia (Penulisan Bersama Prof. Dato' Dr. Mahmood Zuhdi Haji Ab. Majid, Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Ab. Rahim, Prof. Madya Mohd Kamil Haji Abdul Majid).
- Kefahaman dan sambutan masyarakat terhadap skim takaful (Penulisan bersama Syukriah Zakaria).
- Kurikulum pengajian syariah di Maahad Muassasah Pombeng (Bersama Mayam Samae).
- Integrasi sosial dalam masyarakat di Kota Medan Indonesia (Bersama Hasan Basri Shahidan).
- Analisi Abstrak Pengajian Islam.
- Penilaian terhadap program dan lepasan Sarjana Muda Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
- Islam antara liberalisme dan konservatisme di Malaysia.
- Kaedah Penyelidikan: Satu Sorotan.
- Keperluan metodologi dalam penyelidikan dan penulisan Islam.
- Keperluan badan khidmat nasihat dalam penyelesaian krisis rumahtangga.
- Proses pemikiran dan kegiatan dalam pengumpulan data dalam penyelidikan.
- Fakulti Syariah Akademi Islam Universiti Malaya.
- Kaedah Kontrasif Dalam Penyelidikan Islam.

| Ketua Eksekutif | Timb. Ketua Eksekutif (HEA) | Timb. Ketua Eksekutif (HEP) |
Pendaftar | Timb. Pendaftar

 hakcipta terpelihara© 2005-2008 - Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
[ IPTS070-KP (JPS) 5195 / IPTS / 1007 ]