Pengurusan
Program Pengajian Akademik Pentadbiran Galeri Unit-Unit Pertanyaan

 

Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) adalah sebuah Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang dikendalikan oleh KIAS Darulnaim Sdn Bhd (KDSB) anak syarikat Yayasan Kelantan Darulnaim (YAKIN).

Idea Penubuhan KIAS adalah merupakan salah satu inspirasi Kerajaan Negeri yang bercita-cita memusatkan Kelantan sebagai serambi perkembangan ilmu Islam terkenal di rantau ini khususnya menerusi penyediaan institusi-institusi pengajian dalam pelbagai jurusan.

Penubuhan KIAS merupakan kesinambungan dari Pusat Pengajian Tinggi Islam (PPTIK) Nilam Puri yang telah ditubuhkan pada tahun 1965. Pusat ini kemudiannya dikenali dengan nama Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan (YPTIK) sehinggalah pada 1 April 1981 YPTIK telah diambil alih oleh Universiti Malaya dan ditukar nama kepada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Usaha dan kesedaran peri pentingnya pengajian Islam tidak pernah luntur apabila sekali lagi Kerajaan Negeri melalui Yayasan Islam Kelantan (YIK) telah menubuhkan Maahad Ad-Dakwah Wal Imamah pada 1994 di mana idea penubuhannya dicetuskan oleh YAB Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz bin Nik Mat.

Menyahut perkembangan pendidikan kontemporari yang kian pesat, Maahad Ad-Dakwah Wal Imamah dirangka semula dalam kombinasi yang lebih dinamik dengan penubuhan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) pada tanggal 24 Ogos 1999 yang dirasmikan oleh KDYMM Al-sultan Kelantan.

KIAS diawal operasinya menawarkan tiga program pengajian peringkat Diploma iaitu Diploma Al-syariah, Diploma Usuluddin dan Diploma Al-Dakwah Wal Qiadah. Walau bagaimanapun, mulai sesi 2002/2003 KIAS telah menambah program pengajiannya kepada dua peringkat Ijazah Sarjana Muda iaitu Sarjana Muda Al-Syariah dan Sarjana Muda Usuluddin (2+2) dengan Universiti al-Azhar, Mesir. Kemudian diubah kepada Ijazah Sarjana Muda Al-Syariah dan Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (3+1) dengan Universiti al-Azhar, Mesir.

KIAS sentiasa berusaha untuk membuka ruang kepada para pelajar yang tidak mendapat tempat di mana-mana IPT samada IPTA atau IPTS dengan menawarkan beberapa program pengajian lagi pada tahun 2009 iaitu Ijazah Sarjana Muda Usuluddin (4+0) dengan KUIN dan Ijazah Sarjana Muda Syariah (4+0) dengan KUIN seterusnya pada tahun 2010, KIAS menawarkan pula beberapa program di peringkat Diploma iaitu: Diploma Qiraat dan Tarannum, Diploma Tahfiz Al-Quran serta Diploma Kewangan Islam.

Untuk memberi ruang kepada pelajar-pelajar yang hanya mendapat 1 kredit di peringkat SPM, pihak KIAS menawarkan program Sijil Pengajian Islam setelah mendapat kelulusan daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, lepasan daripada program Sijil Pengajian Islam ini layak untuk menyambung pengajian mereka di peringkat Diploma atau bagi mereka yang ingin terus bekerja selepas menamatkan pengajian di peringkat Sijil Pengajian Islam, mereka layak untuk ditawarkan SKIM gaji setara dengan lepasan STPM sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh pihak JPA kepada pihak Kolej.

Sejak ditubuhkan sehingga kini, KIAS terus-menerus mengorak langkah dengan kemasukan pelajar dari seluruh Malaysia dan juga antarabangsa yang sentiasa meningkat dari setahun ke setahun serta dipayungi oleh barisan staf akademik yang berjumlah seramai 52 orang pendidik dan staf pentadbiran seramai 42 orang. Seramai 11 orang daripada barisan pensyarah adalah berkelulusan Doktor Falsafah, 21 orang berkelulusan Sarjana dan bakinya Sarjana Muda dalam pelbagai jurusan yang giat mendidik para pelajar KIAS yang menjangkau hampir 1000 orang pelajar.

 

 

 

 

 

 

hakcipta terpelihara© 2005-2008 - Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)
[ IPTS070-KP (JPS) 5195 / IPTS / 1007 ]